gallery/logo png - eu
gallery/yt
gallery/twitter
gallery/insta
gallery/fb

Biblioteca

Andreu Nin

gallery/04

Biblioteca

Andreu Nin

gallery/02
gallery/03
gallery/01
gallery/grass petit
gallery/foto web

La biblioteca pública Gòtic-Andreu Nin, de l’Ajuntament de Barcelona, pertany al Districte de Ciutat Vella. Hi treballem des del mes de gener de 2018 i tenim assignades 3 taules dins l’espai infantil, a través d’un compromís de col·laboració.
Les sessions són obertes a tots els infants de Primària del barri i s’orienten bàsicament a fer deures escolars, tot i que també se’ls dona reforç acadèmic bàsic. Hi vénen 12 alumnes, principalment de l’escola Sagrada Família, i som 4 voluntaris.


Hi som els dilluns de 17h a 19 h