gallery/logo png - eu
gallery/yt
gallery/twitter
gallery/insta
gallery/fb

Escola

Màrius Torres

gallery/04

Escola

Màrius Torres

gallery/03
gallery/02
gallery/01
gallery/grass petit
gallery/escola màrius torres

Properament anirem pujant àlbums de fotos. 

L’escola pública Màrius Torres pertany al districte Collblanc-La Torrassa de l’Hospitalet. Hi treballem des del curs 2016/17, i atenem 30 alumnes de Primària amb el suport de 22 voluntaris.

Els tutors proposen les sessions narinan a les famílies dels nens que necessiten un reforç. Són sobretot infants nouvinguts o que han patit itinerància escolar. A les sessions treballem els conceptes bàsics que haurien de tenir assolits per seguir el ritme escolar que els correspon.


A principis del curs 2017/18 vam signar un conveni de col·laboració amb la direcció del centre, de caràcter renovable.


La relació amb l’equip docent és fàcil i directa, perquè treballem dins l’escola, que ens cedeix dues aules en horari extraescolar.

Hi som dimecres i dijous de 16:30h a 18:00h.