Orígens i trajectòria

és una associació sense ànim de lucre, integrada per voluntaris i dedicada a donar suport a infants en risc d’exclusió social i als familiars que se n’ocupen.

 

La missió: què ens proposem?

D’acord amb els estatuts, l’associació té per objectiu

 • Oferir acompanyament pedagògic, psicològic i social a infants en entorns vulnerables que cursin estudis d'Educació Infantil i Primària
 • Sensibilitzar les famílies i fer-les partícips del desenvolupament escolar dels menors, a través de tallers.
 • Millorar el desenvolupament des d’un punt de vista inclusiu –escolar, familiar i social– tant dels infants com dels adults que se'n fan càrrec.

La visió: què volem aconseguir?

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació es proposa dur a terme les activitats següents:

 • Oferir assistència, suport i reforç escolar per a la realització de tasques escolars, per tal que els infants assoleixin el nivell acadèmic que els correspon per edat i etapa formativa.
 • Organitzar classes, tallers i altres activitats orientades a la millora de l'expressió oral, la lectura comprensiva i l'escriptura, tant en català com en castellà.
 • Brindar atenció psicopedagògica als infants amb dificultats d'aprenentatge.
 • Treballar la sensibilització dels pares i en general dels adults responsables dels infants pel que fa a la importància de l'educació i del bon rendiment acadèmic, per fomentar, així, la participació en la vida escolar dels menors.
 • Gestionar apadrinaments o mecenatges d'activitats extraescolars o de formació per a infants amb habilitats destacades en casos en què les famílies a les que pertanyen no puguin assumir-ho
 • Fomentar l'educació en valors tant d'infants com d'adults.
 • Dur a terme activitats pràctiques, formatives i lúdiques orientades als pares i familiars dels infants (com ara tallers de costura, cuina, ioga, música, teatre, etc.)
 • Establir relacions amb institucions públiques i privades amb la finalitat d’assolir el finançament necessari per a portar a terme els fins propis de l’associació.
 • Organitzar activitats que ajudin a aconseguir el suport necessari per assegurar la continuïtat, la finalitat i el manteniment de l’associació.
 • Promoure el voluntariat mitjançant els anomenats “col·laboradors voluntaris”, que oferiran el suport necessari per a qualsevol de les actuacions que porti a terme l’associació.

Orígens i trajectòria

Els inicis: d’on venim?

L’Associació ‘ Projecte Social Familiar’, d’ara endavant , es gesta durant el primer trimestre de 2016, a Barcelona.

La iniciativa surt d’un grup de 8 persones que compartim la preocupació per donar una atenció més personalitzada a alumnes de Primària de famílies en situació de vulnerabilitat i amb dificultats per seguir el ritme escolar. Més enllà del suport als infants, es planteja també involucrar les famílies en la tasca educadora, entenent que la implicació familiar és un element clau per a la millora del rendiment escolar i l’adquisició de coneixements i hàbits com la lectura.

Els impulsors de tenim experiència en tasques voluntariat amb estudiants de Primària vinculades a diferents programes i iniciatives de l’entorn de Barcelona (Ciutat Vella, Nou Barris); alguns, a més, tenim experiència en classes privades de reforç a estudiants de Primària i Secundària.

Aquestes experiències en comú, que sovint no involucren l’entorn familiar, ens han fet adonar de la necessitat d’implicar i empoderar les famílies, i no només els infants, encara que siguin aquests darrers a qui ens dirigim principalment.

La trajectòria: què hem fet fins ara?

Des de l’aprovació dels estatuts el setembre de 2016, s’ha centrat en el reforç escolar.

Des del mes d’octubre de 2016 ha estat prestant serveis de reforç escolar al Casal de Barri La Cosa Nostra (Nou Barris), en col·laboració amb el projecte Ciberaula, un espai per infants que ofereix un entorn educatiu on compaginar activitats de lleure amb tasques escolars fora de l’horari de l’escola. En coordinació amb la Ciberaula, es fa càrrec de 7 alumnes de 5 a 8 anys, i d’11 alumnes de 9 a 12 anys, amb una sessió setmanal de 2h per grup.

Per a principis de 2017 té encarregat el reforç escolar de 20 infants més a l’escola Màrius Torres de l’Hospitalet de Llobregat. Es durà a terme en dos grups de 10 alumnes cadascun, en sessions setmanals d’1,5h per grup.

Conscients de la necessitat de consolidar el funcionament de l’associació, l’activitat de durant aquesta etapa inicial, se centra en el reforç escolar dels infants, deixant per més endavant l’organització de tallers i activitats dirigides a les famílies.

Els valors: què ens guia?

El dia a dia de l’associació es regeix pel codi ètic que s’annexa. Els membres de la Junta Directiva de l’associació dissenyen el pla de treball de l’entitat, el mètode pedagògic a seguir i estableixen les mesures de funcionament ordinari oportunes, sempre d’acord amb el codi ètic.

Com que es vol oferir una atenció personalitzada als infants, compta amb voluntaris que els atenen directament. Tots els voluntaris reben una formació bàsica per garantir que, allà on treballem, se segueixin les mateixes directius. El mètode breu -annexat- recull les indicacions  2 bàsiques que han de tenir presents les persones que fan de voluntaris a , per assegurar que es respecten els principis bàsics de l’associació, i la manera de treballar amb els infants.

A l’hora d’incorporar voluntaris, el responsable de voluntariat de la Junta Directiva els informa amb precisió sobre la dedicació que suposa el voluntariat, sobre la necessitat de ser constants i fidels a les activitats, i especialment sobre la manera de tractar els infants.

L’associació no pretén innovar ni canviar el mètode educatiu que els infants reben a l’escola –ja que en general vénen de centres educatius diferents–, sinó ajudar.los a seguir el ritme educatiu, a fer els deures entenent-los a fons i posant sempre l’accent en la comprensió lectora com element clau de l’aprenentatge. Per això, a les sessions es prioritza el fet de fer els deures agendats i, quan no n’hi ha, es treballen els aspectes que cada infant necessita més: sigui capacitat i comprensió lectora, matemàtiques o cal·ligrafia. Aquestes tasques de reforç al marge dels deures es fan amb el suport de material educatiu degudament supervisat per la Junta Directiva i per la persona responsable de direcció pedagògica.